واحد اشتغال

نوروزی . نوشته شده در کانون معلولین توانا 900 بدون نظر

کانون معلولین تشکیل شد تا نگرش جامعه را نسبت به معلولیت تغییر دهد، اما در ادامه ی راه متوجه شد که افراد دارای معلولیت در جامعه دچار مشکلاتی هستند که اگر این موانع برطرف نشوند تغییر نگرشی به وجود نخواهد آمد. به همین دلیل کانون به سوی حل مشکلات افراد دارای معلولیت گام برداشت تا به مسئولان نشان دهد که میتوان با همت و پشتکار دغدغه های معلولین را حل کرد و آن را به عنوان الگو در کشور معرفی کرد.

یکی از مهمترین مشکلات افراد دارای معلولیت در ایران بیکاری است. کانون معلولین با تشکیل کار گروه اشتغال دلایل بیکاری معلولین را شناسایی نموده و با راه اندازی واحد اشتغال توانست معضل اشتغال معلولین را در شهر قزوین برطرف نماید.
– فرهنگسازی برای کارفرمایان
– شناسایی ایستگاههای کاری افراد دارای معلولیت و توانمندی آنها
– ارتقای اعتمادبه نفس و مهارت افراد دارای معلولیت
– ایجاد کارگاه های مناسب برای افراد دارای معلولیت
نتیجه ی این اقدامات ایجاد ۷۰۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای افراد دارای معلولیت

فرآیند  پذیرش :

اطلاع رسانی :
گام اول اطلاع رسانی به افراد دارای معلولیت :
• اطلاع رسانی از طریق وب سایت www.irantavana.com که یکی از پربازدید ترین صفحات اینترنتی می باشد .
• از طریق کانال تلگرامی (کمپینها وکانالها وگروهای )]اینستاگرام با معرفی سایت
• از طریق سازمان بهزیستی
• ار طریق NGO
• اطلاع رسانی از طریق سایتهای مختلف
• اطلاع رسانی از طریق ارسال پیامک به جامعه ی هدف
• اطلاع رسانی از طریق وبگاه های کاریابی و اشتغال
• از طریق اپلکیشن

اطلاع رسانی به کارفرمایان :
• اطلاع رسانی از طریق سایت توانا
• از طریق کانلهای تلگرامی
• ارسال پیامک در صورت داشتن لیست اطلاعات شرکت ها
• از طریق مکاتبات و نامه نگاری های اداری
• همایشها مرتبط در حوزه کارآفرینی
• و…

ثبت نام

مراحل اجرایی ثبت نام در واحد کار آفرینی
ثبت نام و عضویت در واحد پذیرش کانون در سایت توانا جهت دریافت کد عضویت(کد رهگیری)
ارتباط توسط مددکار در صورت حضوری توضیحات در خصوص فعالیت های کانون ( مشاوره و توضیحات لازمه در مورد واحد اشتغال یا کارآفرینی کانون) در صورتی که از طرق سایت باشد لینگ فایلهای تصویری ومشاوره و بولتن معرفی کانون و…در اختیار فرد متقاضی قرار میگیرد
ثبت وضبط کد کارت بهزیستی و مشاهده ثبت  شدّت معلولیت
ارائه کارت کانون جهت وارد کردن کد عضویت
کنترل کارت ملی و شناسنامه جهت تکمیل و تطابق اطلاعات فرد
کنترل مدارک نحصیلی ومهارتی
تشکیل پرونده و تکمیل فرم ثبت نام بصورت سیستمی
ارسال پیامک ثبت نام به متقاضی

تبصره :معلولان دارای محدودیت ذهنی ثبت نام بعمل آورده نمی شود و در ضمن معلولیت هایی که در چارچوب کانون توانا نمی باشد.

ممیزه های مهم فرم ثبت نام :

مشخصات فردی)
وضعیت تأهل ( مجرد – متأهل)
تعداد فرزندان
نوع معلولیت ( جسمی حرکتی ، شنوایی ، بینایی )
وضعیت مسکن ( شخصی ، استیجاری ، پدری/اقوام )
نسبت معلول (نسبت شخص با فرد معلول)
نوع مهارت
علاقه مندی ها
سوابق کاری و بیمه ای
قهرمانیهای ملی
در نهایت آدرس محل سکونت و شماره ی تماس فرد و بستگان فرد متقاضی

تشکیل بانک اطلاعاتی

پس از فرآیند ثبت نام و امتیاز بندی که توسط سیستم و نرم افزار Access انجام می شودو این فرآیند که بطور کاملا سیتمی فرآیند ثبت نام و امتیاز بندی بصورت تیمی انجام می شود و همچنین پس از نظارت ویژه بر صحت محاسبه فرم های ثبت نام بار دیگر بازبینی و در بانک اطلاعاتی ذخیره و از فرم های متقاضیان معلول جویای کار پرینت گرفته شده و بایگانی می شود .

فرآیند جذب :

 گام اول بررسی پوسچرهای کاری : در گام نخست وپس اعلام جذب نیرواز سوی شرکت ؛ تشکیل کارگروه بررسی ایستگاه های کاری جهت بکارگیری نیروی کار (معلول) همچنین بررسی پوسچرهای مخصوص برای هرنیرو در ایستگاه کاری مناسب می باشد که این کمیته متشکل از متخصصان فنی ، مدیران ، کارشناسان تشکیل می شود که یکی از این بخش ها ارزیابی ارگونومی محیط کار چیزی که فراتر از آنالیز یک کار یا فعالیت است، که تحقیقی جامع روی کلیه ی خطرات مکانیکی بالقوه و ریسک های که متوجه افراد دارای معلولیت هستند و شناسایی راهکارهای کنترل را اقدام می نمایند.
 گام دوم تشکیل کمیته ی پایه : پس از شرح درخواست و شرایط احراز نیرو از سوی شرکت و کارگاه ها، کارگروهی متشکل از ۵ نفر ، تشکیل و شرح وظایف کارگروه توسط کمیته پایه ابتدای امربه بررسی شرح درخواست و شرایط احراز تعیین شده توسط این تیم انجام شده و نیروهای مد نظر طبق درخواست با رعایت اولویت بندی امتیاز از بانک اطلاعاتی افراد متقاضی کار در واحد اشتغال کانون معلولین توانا یک لیست خروجی گرفته می شود .
 گام سوم تشکیل کمیته تصمیم ساز : در ادامه این فرآیند در کمیته تصمیم ساز به بازبینی لیستی که توسط کمیته پایه درآورده شده است می پردازند که رعایت عدالت و اولویت بطور کامل و صحیح صورت گرفته شده باشد و همچنین تصمیم سازی، آنطور که در ادبیات فارسی حوزه مدیریت تعریف شده بطور کلی به معنای فراهم نمودن زمینه مناسب برای تصمیم گیری است. در واقع تصمیم سازی مراحل مختلف فرآیند تصمیم گیری و را مشخص میکند که در انتها به تصمیم گیری منتج می شود.
 گام چهارم کمیته تصمیم گیر : پس از بررسی کمیته تصمیم ساز ، کمیته تصمیم گیر جهت بررسی مجدد و بررسی تصمیمات وپیشنهادات گرفته شده توسط اعضای کمیته تصمیم ساز نظر نهایی خود را داده و جهت مصاحبه اولیه و جلسه کانون شناسی به کمیته جذب معرفی می شوند .
 گام پنجم کمیته جذب : پس بررسی وتایید نیروها در کمیته های مصاحبه تلفنی صورت میگیرد وظیفه کمیته جذب ، مصاحبه با نیروها جهت بکارگیری در پوسچرهای کاری بررسی شده که توسط کمیته بررسی ایستگاه های کاری که بر اساس نوع معلولیت هرکدام از این افراد در یک قسمت از این ایستگاه های کاری بکار گفته می شوند .
 گام ششم کمیته توانمندسازی:
امروزه توانمند سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند ارتقا کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد برنامه‌های توسعه منابع انسانی، راهبرد توانمندسازی و مدیریت منابع انسانی را در وجه رشد و یادگیری تبیین در نظر گرفته و دانش و شایستگی‌های پرسنل را شناسایی، توسعه و پشتیبانی کرده و آن‌ها را مورد مشارکت فردی و گروهی قرار می‌دهد. در این سیستم رویکرد ما به آموزش در راستای اهداف استراتژیک سازمان و اهداف شرکت فیروز ، خصوصاً در وجه رشد و یادگیری وپیشگیری از معلولیتهای ثانویه وتوانبخشی جسمی وروحی افراد داری معلولیت که در برگیرنده شاخص توان افزایی،توانمند سازی و توسعه فرهنگ سازمانی است، می باشد.
لازم به ذکر میباشد در کمیته توانمندسازی تیم پیشگیری از معلولیت های ثانویه متشکل از فیزیوتراپیست ، هیدروتراپیست ، ماساژور ،مربی ورزش و روانشناس و…وجود دارد که این تیم با همکاری و تعامل یکدیگر به بهبود و امید به زندگی فرد و پرسنل دارای معلولیت کمک شایانی می کند .
ضمناً شرکت گروه بهداشتی فیروز با هدف افزایش مهارت های کارکنان و پیشگیری از یک بعدی شدن و در نهایت ارتقاء توانایی کارکنان در پوسچرهای کاری مختلف و با بررسی مهارت های افراد دارای معلولیت های مختلف و با گذراندن مراحل چندگانه ی به افزایش توانمندی های کارکنان دارای معلولیت در یک فرآیند آموزش محورجهت ارتقاء قابلیت های این افراد را در بخشهای مختلف آموزشی ،درمانی ،توانبخشی و…پرداخته است

 

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید