پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

فرم اولیه سازمان های مردم نهاد معلولان

مدیران محترم سازمانهای مردم نهاد معلولان کشور

با سلام

ضمن آرزوی توفیق روزافزون احتراماٌ ، خرسندیم که با گذشت بیش از دو دهه تلاش مستمر ، اکنون اغلب دولتمردان برای تداوم رشد و توسعه همه جانبه، از مشارکت مردم و نهادهای مردمی در امور کشور به عنوان یک ارزش یاد می کنند و  برای ارتقاء موفقیت ها و اثربخشی در انجام ماموریت ها توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد (N.G.O) را به عنوان امری مهم و قابل اعتنا باور دارند .

لذا با عنایت به ضرورت همفکری و وحدت رویه مدیران محترم سازمانهای مردم نهاد معلولان بویژه در موضوعاتی چون تسریع در تصویب لایحه بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و بررسی تهدیدها و فرصتهای شبکه سازی در تشکلها، بدینوسیله  از جنابعالی درخواست می گردد فرم اولیه را تکمیل نمایید.

 

لطفا صبر کنید

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست