نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی

نوروزی . نوشته شده در مقالات سلامت 159 بدون نظر

هدف این پژوهش  بررسی نقش  فعالیت بدنی و ورزش برای معلولان جسمی و حرکتی است.

نقش فعالیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت معلولان جسمی  فایل PDF

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید