واحد منابع انسانی

واحد منابع انسانی

نوروزی . نوشته شده در کانون معلولین توانا 561 بدون نظر

کانون توانا، اعضای خود را پس از عضویت، طی یک فرآیند نیازسنجی کرده و پس از شناسایی افراد، نیازهای آنها را دسته بندی کرده و در راستای رفع نیاز و توانمندی آنها تلاش میکند.
کانون معلولین توانا در حال حاضر بیش از۴۲۵۰نفر عضو دارد که ۳ هزار نفر از این اعضا افراد دارای معلولیت (ناشنوا، نابینا و جسمیـ حرکتی) هستند و ۱۲۰۰ نفر این اعضا، هنرمندان، متخصصان و مدیران هستند که به صورت افتخاری در کانون فعالیت میکنند.

اقدامات مهم و اساسی حوزه منابع انسانی 
۱-تدوین چارت حوزه منابع انسانی
۲- تدوین شرح وظایف واحد حوزه منابع انسانی
۳- اصلاح /حذف/ایجاد فرم های حوزه
۴- تدوین و تصویب فلوچارت واحد های تحت نظر حوزه منابع انسانی
۵- به روز رسانی۴۰۰۰ عضو پیوسته (اکسل+ پرونده الکترونیکی+ پرونده فیزیکی)
۶-برنامه ریزی جهت راه اندازی کارت عضویت الکترونیکی برا اعضای پیوسته با قابلیت اتصال به نرم افزار منابع انسانی
۷-بروز رسانی ۱۰۰۰ نفر عضو وابسته (اکسل و پرونده الکترونیکی)
۸-تدوین قابلیت های مناسب نرم افزار منابع انسانی
۹- شبکه سازی اعضای داوطلب
۱۰- شبکه سازی اعضای پیوسته
۱۱- راه اندازی اتاق های فکر
۱۲- تدوین برنامه های متنوع کانون شناسی
۱۳-انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های دولتی
۱۴-دستورالعمل و تدوین برنامه اجرایی اعضای پیوسته
۱۵- دستورالعمل و تدوین برنامه اجرایی اعضای داوطلب
۱۶- برگزاری دوره باز آموزی برای تمامی اعضای پیوسته ای که تا پایان سال۹۶ عضو کانون شده اند
۱۷-استخراج اطلاعات منابع انسانی سازمانی های مدیران و اعضای هیئت مدیره کانون عضو گیری و ثبت در اکسل اعضای داوطلب
۱۸- ایجاد ساختار استعدادیابی و شناسایی توانمندی ها در میان اعضا
۱۹- ایجاد ساز و کار لازم در خصوص حضور در برنامه های مختلف جهت جذب افراد دارای ظرفیت و توانمند به عنوان عضو افتخاری و باشگاه هواداران
۲۰ـ تولید نماد های سازمان برای بهره برداری در واحد داوطلبین ازقبیل: کارت تبریک سالگرد ازدواج ـ کارت تبریک سالروز تولد ـ کارت عضویت اعضای افتخاری ـ تندیس لوح سپاس پلاک
۲۱ـ شناسایی وعضوپت ۳۰۰ معلول نخبه در سطح کشور
۲۲ـ عضویت افرادی که تازه دچار معلولیت شده و کودکانی که با معلولیت تازه بدنیا آمده اند.

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید