واحد پذیرش 

واحد پذیرش 

نوروزی . نوشته شده در کانون معلولین توانا 404 بدون نظر

کانون توانا، اعضای خود را پس از عضویت، طی یک فرآیند نیازسنجی کرده و پس از شناسایی افراد، نیازهای آنها را دسته بندی کرده و در راستای رفع نیاز و توانمندی آنها تلاش میکند.
کانون معلولین توانا در حال حاضر بیش از۴۲۵۰نفر عضو دارد که ۳ هزار نفر از این اعضا افراد دارای معلولیت (ناشنوا، نابینا و جسمیـ حرکتی) هستند و ۱۲۰۰ نفر این اعضا، هنرمندان، متخصصان و مدیران هستند که به صورت افتخاری در کانون فعالیت میکنند.

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید