پارالمپیک پکن ۲۰۰۸

پارالمپیک پکن ۲۰۰۸

مدیر سایت . نوشته شده در مدال آوران 1667 بدون نظر

پارالمپیک پکن ۲۰۰۸

عکسهای پارالمپیک پکن ۲۰۰۸

athletics-hardani_1_11406 athletics-hardani_11405 athletics-jokar_11407 athletics-karamzadeh_11408 athletics-mirzaee_11409 athletics-mohamadyari_11410 football_7_11397 powerlifting-farzin_11411 powerlifting-hoseini_11412 powerlifting-mohammadi_11413 powerlifting-rajabi_11414 powerlifting-sadeghzadeh_11415 sitting_vollyball_11416

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید