بایگانی برای ۱۳۹۴

مرکز فیزیوتراپی قائم

مراکز توانبخشی کشور

نام استان یزد نام مرکز قائم نام مدیر آقای برجسته شماره ثبت ۱۹۷۵/پ/۸/۱۵۹۴۱/ک تاریخ تاسیس – نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی آدرس یزد مییبد خیابان ۷ تیر فیزیوتراپی قائم طبقه همکف تلفن ۰۹۱۳۱۵۶۶۳۲۸-۰۳۵۷۷۲۵۶۶۲ فکس – وضیعت ادامه مطلب

مرکز فیزیوتراپی علیمحمدی

مراکز توانبخشی کشور

نام استان یزد نام مرکز علیمحمدی نام مدیر مسلم علیمحمدی شماره ثبت ۲۳۸۸۸/پ/۷/۲۷۳۳۳/ک تاریخ تاسیس ۱۳۷۹ نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی آدرس یزد میبد بلوار مدرس میدان شهید صدوقی کوچه حکمت ادامه مطلب

مرکز فیزیوتراپی مهتران

مراکز توانبخشی کشور

نام استان اصفهان نام مرکز مهتران نام مدیر آقای جزایری شماره ثبت ۲۳۱۳۷ تاریخ تاسیس – نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی آدرس اصفهان خیابان شمس آبادی روبروی بنیاد شهید کوچه خروجی ادامه مطلب

مرکز فیزیوتراپی مهر

مراکز توانبخشی کشور

نام استان اصفهان نام مرکز مهر نام مدیر خانم پروین عابدی شماره ثبت ۲۹۶۸۷/پ/۸/۱۸۳۵۷/س تاریخ تاسیس ۱۳۷۴ نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی آدرس اصفهان ۸بهشت غربی مجتمع فردوس طبقه سوم تلفن ۰۳۱۳۲۶۶۸۶۳۴ فکس – وضیعت مناسب ادامه مطلب

مرکز فیزیوتراپی قائم

مراکز توانبخشی کشور

نام استان اصفهان نام مرکز قائم نام مدیر آقای شریفی شماره ثبت ۳۰۱۶۰ تاریخ تاسیس – نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی آدرس اصفهان خیابان آمادگاه مقابل جامکو طبقه همکف تلفن ۰۳۱۳۲۲۱۳۱۴۴ فکس – وضیعت مناسب سازی  همکف توضیحات –

 

ادامه مطلب

مرکز فیزیو تراپی حکیم پارسا

مراکز توانبخشی کشور

نام استان اصفهان نام مرکز حکیم پارسا نام مدیر آقای دکتر تیموری شماره ثبت ۸۲۷۱۱۹/۴۰۵۵۱۱/س تاریخ تاسیس ۱۳۷۴ نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی-لکتروتراپی-ماساژ آدرس اصفهان میدان شهدا ابتدای فروغی کوچه بهار ادامه مطلب

مرکز فیزیوتراپی پرسپولیس

مراکز توانبخشی کشور

نام استان تهران نام مرکز پرسپولیس نام مدیر ایروانی شماره ثبت ۲۷۲۷۸ تاریخ تاسیس ۱۳۸۱ نوع مرکز خصوصی حوزه فعالیت فیزیوتراپی آدرس اسلامشهر زرافشان کوچه ۴۰ پلاک ۹۳ طبقه همکف تلفن ۰۲۱۵۶۳۵۳۱۴۷ فکس – وضیعت مناسب سازی همکف توضیحات –

 

ادامه مطلب