بایگانی نویسنده

چگینی، دبیر جشنواره تشویق دانش‌آموزان ممتاز؛ جشنواره تشویق دانش‌آموزان وظیفه‌شناسی کانون توانا را به نمایش گذاشت

دبیر جشنواره تشویق دانش‌آموزان ممتاز  این جشنواره را تصویرگر وظیفه‌شناسی کانون معلولین توانا خواند.

به گزارش پیک‌توانا؛ پری چگینی تشویق دانش‌آموزان ادامه مطلب