پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی / گفتار درمانی

تلاش اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز خیابان ثقه اسلام خیابان عارف کوچه توکی مرکز توانبخشی تلاش تلفن تماس: ۹۳۰۲۵۰۸۱۶۴

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

پاستور اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز خ ۱۷شهریور جدید ساختمان پاستور تلفن تماس: ۴۱۳۵۵۵۹۲۰۱۸

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

ایران اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز جهاراه ابرسان جنب هلال احمر ایران کلینک طبقه پنجم تلفن تماس: ۴۱۳۳۲۶۵۰۳۳

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

علوی اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز بلوار منجم مرکز اموزشی درمانی چشم علوی تلفن تماس: ۴۱۳۲۶۶۳۹۳۳

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

خزری اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز شهرک باغمیشه کوی الاهیه خدماوند دماوند۲نبششقایق ۳طبقه۲ تلفن تماس: ۰۴۱-۳۶۶۸۲۳۱۳

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

۲۹بهمن اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز-بلوار۲۹بهمن بیمارستان۲۹بهمن تلفن تماس: ۰۴۱-۳۳۳۰۷۰۰

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

کریمی اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز-۴راه منتظری ساختمان کریمی تلفن تماس: ۰۴۱-۳۵۴۳۱۴۵۲

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

اوجانی اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز-خ منجم اول خ قئس ک شهید انتظاری پ۱/۳ تلفن تماس: ۰۴۱-۳۴۷۶۷۴۲۵

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

کسرا اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز-خ۱۷شهریورجدیدپایین ترازبستنی وحیدساختمان کسراطبقه۴ تلفن تماس: ۰۴۱-۳۵۵۷۷۳۶۴

استان آذربایجان شرقی / بینایی سنجی

علوی اطلاعات بیشتر

آدرس: تبریز-بلوار منجم روبروی بیمارستان علوی مرکز طبی اپتومتری وعینک تلفن تماس: ۰۴۱-۳۲۶۶۲۶۸۷۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست