پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان اردبیل
استان اردبیل
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان اردبیل

استان اردبیل / شنوایی سنجی

سینا اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل مشگین شهر-خیابان امام خیابان خیام ساختمان سینا طبقه ۲ تلفن تماس: ۰۴۵-۳۲۵۲۱۶۹۸

استان اردبیل / شنوایی سنجی

مهر اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل میدان سرچشمه کوچه طوی ساختمان ابن سینا طبقه اول تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۴۹۴۶۹

استان اردبیل / شنوایی سنجی

ایران اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین ساختمان پرنیا طبقه دوم تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۶۰۳۱۵

استان اردبیل / شنوایی سنجی

پینا اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین ساختمان پزشکان میلاد تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۴۵۷۵۴

استان اردبیل / شنوایی سنجی

نیوشا اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل سرچشمه اول کوچه مسجد سرچشمه شنوایی وسمعک نیوشا تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۴۸۴۰۴

استان اردبیل / شنوایی سنجی

سروش اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل مید ان سرچشمه کوچه شمس ساختمان پزشکان فارابی کلینک شنوای وسمعک سروش تلفن تماس: ۹۱۴۰۸۰۶۹۳۵

استان اردبیل / شنوایی سنجی

سینا اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل مشگین شهر-خیابان امام خیابان خیام ساختمان سینا طبقه ۲ تلفن تماس: ۰۴۵-۳۲۵۲۱۶۹۸

استان اردبیل / بینایی سنجی

اذین اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل میدان سرچشمه کوجه معصومین مرکز بینایی اذین تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۴۸۶۶۱

استان اردبیل / بینایی سنجی

حنان اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل میدان مصلی روبروی بانک تجارت مرکز بینایی حنان تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۳۴۳۲۵

استان اردبیل / بینایی سنجی

ذاکری اطلاعات بیشتر

آدرس: اردبیل میدان سرچشمه نرسیده به داروخانه علوی ساختمان پزشکان شمس یک طبقه اول تلفن تماس: ۰۴۵-۳۳۲۴۸۴۹۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست