پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان البرز
استان البرز
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان البرز

استان البرز / شنوایی سنجی

سمیع اطلاعات بیشتر

آدرس: طالقانی شمالی بالاتر از پوشاک خانواده بن بست نسیم ساختمان کیمیا طبقه ۴ واحد ۸. تلفن تماس: ۲۶۳-۲۲۶۳۹۱۷

استان البرز / شنوایی سنجی

سید وحید حسینی نژاد اطلاعات بیشتر

آدرس: چهارراه طالقانی کوچه ی گلها ساختمان بنای ماندگار طبقه ۶. تلفن تماس: ۲۶۳-۲۲۶۴۸۷۴

استان البرز / شنوایی سنجی

مرکزی اطلاعات بیشتر

آدرس: بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی ابتدای زیرگذر ساختمان حکیم طبقه ۴ واحد ۴۱. تلفن تماس: ۲۶۳-۲۲۱۹۱۰۸

استان البرز / شنوایی سنجی

بوعلی اطلاعات بیشتر

آدرس: چهارراه طالقانی به سمت میدان شهدا جنب بانک انصار ساختمان پزشکان زرین گل طبقه ۷ واحد ۲۵. تلفن تماس: ۲۶۳-۳۲۲۱۹۱۷۶

استان البرز / شنوایی سنجی

نوا اطلاعات بیشتر

آدرس: چهارراه طالقانی جنب اداره پست ساختمان پزشکان وزرا طبقه ۴ واحد ۴۰۳. تلفن تماس: ۲۶۳-۳۲۲۲۸۸۰۷

استان البرز / شنوایی سنجی

صدف اطلاعات بیشتر

آدرس: بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی نرسیده به اداره پست برج آذرخش طبقه ۱. تلفن تماس: ۰۲۶۳-۳۲۲۲۶۲۳۹

استان البرز / شنوایی سنجی

آوا پرداز رهام اطلاعات بیشتر

آدرس: سه راه گوهردشت به سمت میدان سپاه نبش ولی عصر ۶ برج جهانما طبقه ۲ واحد ۶. تلفن تماس: ۰۲۶۳-۲۷۵۶۷۹۴-۰۲۶۳۲۷۵۶۷۹۳

استان البرز / شنوایی سنجی

مهرگان اطلاعات بیشتر

آدرس: چهارراه طالقانی جنب پست ساختمان وزرا طبقه ی ۷ واحد ۷۰۲. تلفن تماس: ۲۶۳-۲۲۶۵۶۶۷

استان البرز / شنوایی سنجی

آرمان ندا اطلاعات بیشتر

آدرس: بلوار طالقانی شمالی جنب پوشاک سالیان ساختمان پزشکان هستی طبقه ی اول. تلفن تماس: ۰۲۶۳۴۴۴۴۳۲۶-۰۲۶۳۲۴۰۲۷۲۳

استان البرز / شنوایی سنجی

فونتیکس اطلاعات بیشتر

آدرس: عظیمیه میدان مهران جنب بیمارستان تخت جمشید ساختمان پزشکان کوروش طبقه ی دوم واخد ۲۰۱. تلفن تماس: ۲۶۳-۲۵۵۹۸۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست