پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان ایلام
استان ایلام
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان ایلام

استان ایلام / کار درمانی

نوژین اطلاعات بیشتر

آدرس: کرج عظیمیه بلوار استقلال بلوار ۴۵ متری کاج نبش زاگرس پوش ساختمان ساختمان پزشکان تریتا طبقه ی ۴ واحد ۴ کاردرمانی نوژین. تلفن تماس: ۲۶۳۲۵۶۵۲۸۶

استان ایلام / بینایی سنجی

ایثار اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام-میدان مادرابتدایچالسراموسسه فرهنگی ورزشی ایثار تلفن تماس: ۸۴-۳۲۲۲۸۹۸۱

استان ایلام / بینایی سنجی

صوفنیا اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام-مجتمع پزشکی اسیا تلفن تماس: ۸۴-۳۳۳۶۷۶۴۰

استان ایلام / بینایی سنجی

کبری غفوری اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام-چهاراه سعدی جنب سینمای سابق ساختمان پزشکان عرش تلفن تماس: ۸۴-۳۳۳۴۲۶۶۴

استان ایلام / بینایی سنجی

بتول هوری اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام میدان ۲۲بهمن کوچه جنب هلال احمرمجتمع مطهر تلفن تماس: ۸۴-۳۳۳۶۸۷۱۲

استان ایلام / بینایی سنجی

جمالی اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام کوچه کلینیک دکتر جمالی تلفن تماس: ۸۴-۳۳۳۶۰۰۸۰

استان ایلام / بینایی سنجی

همتی اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام -خ ایت اله حیدری پایین تر از میدان ۲۲بهمن تلفن تماس: ۸۴-۳۳۳۵۴۴۴۷

استان ایلام / شنوایی سنجی

ایثار اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام-میدان مادرابتدای بلوارشهدای چالسرا تلفن تماس: ۸۴-۳۲۲۲۸۱۸۶

استان ایلام / شنوایی سنجی

سمیع اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام-خ سعذی جنوبی درمانگاه الزهرا تلفن تماس: ۸۴-۳۳۳۳۴۹۸۷

استان ایلام / شنوایی سنجی

لقمان فرضی اطلاعات بیشتر

آدرس: ایلام-چهارراه سعدی روبروی مطب دکترامیری تلفن تماس: ۹۳۳۸۳۳۲۴۰۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست