پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان خراسان رضوی
استان خراسان رضوی
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان خراسان رضوی

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

طلوع اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-بلوارطوس۵امیر۵پلاک۲۹ تلفن تماس: ۵۱+-۳۷۶۷۲۰۲۶-۰۹۱۰۴۸۷۳۸۹۳

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

واک اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-وکیلابادبین هنرستان وهاشمیه پلاک۱/۲۰۲ تلفن تماس: ۸۱-۳۸۸۰۰۵۳۰-۰۹۱۵۴۴۴۹۹۰۹

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

حسینی اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-میدان۱۰دی خرازی غربی بعدازرازی ۳اولین عقب نشینی پلاک۸۱ تلفن تماس: ۹۹۰۸۰۵۰۵۵۷

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

رها اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-قاسم ابادبلوارشریعتی۵۴ تلفن تماس: ۹۲۲۰۵۰۲۵۴۵

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

تحکیم خانواده اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-بلوارپیروزی ۶۴میدان حکمت ظلع غربی میدان تلفن تماس: ۵۱-۳۸۶۷۸۰۲۰

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

مهر اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-خ عارف-عاف۲ساختمان پزشکان یونس تلفن تماس: ۵۱-۳۸۳۳۲۷۹۷

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

مهرگان اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-قاسم ابادبلوارفلاحی نبش فلاحی۱۷بیمارستان مهرگان تلفن تماس: ۵۱-۳۵۲۲۹۹۰۱

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

سونیا اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-بلوارسیئرضی بین سید۳۴و۳۶پلاک۸۶طبقه۱ تلفن تماس: ۵۱-۳۶۰۳۵۰۲۶-۰۹۳۵۳۲۱۰۳۵۹

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

گویا اطلاعات بیشتر

آدرس: مشهد-مقابل بیمارستان امام رضابین ابن سینا۱و۳ساختمان پزشکان اطبائ تلفن تماس: ۹۱۵۵۲۳۳۶۷۷

استان خراسان رضوی / گفتار درمانی

سروش اطلاعات بیشتر

آدرس: کاشمر-خ امام خمینی ۵طبقه۱مجتمع گلستان تلفن تماس: ۵۱-۵۵۲۴۷۳۲۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست