پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان فارس
استان فارس
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان فارس

استان فارس / استخر

آبشار اندیشه گراش اطلاعات بیشتر

آدرس: شیراز- گراش-بلوار رسالت-جنب آتشنشانی تلفن تماس: ۰۷۱-۵۲۴۴۸۹۶۳

استان فارس / استخر

بعثت اطلاعات بیشتر

آدرس: شیراز- بلوار ارتش- روبروی بیست متری صاحب الزمان- داخل کوچه ۲۱ تلفن تماس: ۰۷۱-۳۷۳۹۱۱۲۰

استان فارس / استخر

المپیک اطلاعات بیشتر

آدرس: شیراز - استخر المپیک-دروازه قرآن-کنار پارک لوناپارک با مدیریت آقای جوانفرد ۰۹۳۳۵۶۶۹۳۲۲ تلفن تماس: ۰۷۱۳۲۲۷۰۲۷۱

استان فارس / سینما

فلسطین اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان زند شیراز تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۲۴۶۶۸

استان فارس / سینما

ایران اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان زند شیراز تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۲۴۶۱۵۷

استان فارس / سینما

شیراز اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان لطفعلی خان زند چهار راه خیرات تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۳۰۶۰۴۳

استان فارس / سینما

پیام اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان زند شیراز سینما پیام تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۳۰۱۴۱۶

استان فارس / سینما

ایران اطلاعات بیشتر

آدرس: شیراز- چهار راه زند- روبروی بانک مرکزی سینما ایران تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۲۴۶۱۵۷

استان فارس / سینما

سعدی اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان قصرالدشت-چهار راه سینما سعدی تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۳۳۰۷۹۱

استان فارس / فیزیوتراپی

بقیه الله عج جهرم اطلاعات بیشتر

آدرس: شیراز-جهرم-خ ایت الله کاشانی-جنب کلینیک-شهیدمطهری تلفن تماس: ۰۷۹۱۴۴۴۱۱۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست