بنیانگذار کانون توانا در نشست با رسانه‌های مازندران:  رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست بنیانگذار کانون توانا در نشست با رسانه‌های مازندران: رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست
بنیانگذار کانون توانا در نشست با رسانه‌های مازندران: رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست
خلاصه برنامه تلویزیونی « باکارآفرینان برتر» خلاصه برنامه تلویزیونی « باکارآفرینان برتر»
خلاصه برنامه تلویزیونی « باکارآفرینان برتر»
حضور ومشارکت توانمندان معلول در جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز درتغییرنگرش جامعه نسبت به معلولین بسیار موثر بوده است حضور ومشارکت توانمندان معلول در جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز درتغییرنگرش جامعه نسبت به معلولین بسیار موثر بوده است
حضور ومشارکت توانمندان معلول در جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز درتغییرنگرش جامعه نسبت به معلولین بسیار موثر بوده است
سالار عقیلی در قزوین:  حمایت از معلولان وظیفه هر ایرانی است سالار عقیلی در قزوین: حمایت از معلولان وظیفه هر ایرانی است
سالار عقیلی در قزوین: حمایت از معلولان وظیفه هر ایرانی است
بنیانگذار کانون توانا: معلولان با سلاح آگاهی سد محدودیت را بشکنند بنیانگذار کانون توانا: معلولان با سلاح آگاهی سد محدودیت را بشکنند
بنیانگذار کانون توانا: معلولان با سلاح آگاهی سد محدودیت را بشکنند
بنیانگذار کانون معلولین توانا: کانون توانا همواره به دنبال آشنایی معلولان با حقوق شهروندی خود بوده بنیانگذار کانون معلولین توانا: کانون توانا همواره به دنبال آشنایی معلولان با حقوق شهروندی خود بوده
بنیانگذار کانون معلولین توانا: کانون توانا همواره به دنبال آشنایی معلولان با حقوق شهروندی خود بوده
کارآفرین برتر کشور:  با نیروهای معلول در یک واحد تولیدی نیز می توان موفق و الگو بود کارآفرین برتر کشور: با نیروهای معلول در یک واحد تولیدی نیز می توان موفق و الگو بود
کارآفرین برتر کشور: با نیروهای معلول در یک واحد تولیدی نیز می توان موفق و الگو بود
بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد:  حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد: حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است
بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد: حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است
کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن:  بهزیستی به معنای ایجاد زندگی بهتر است کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن: بهزیستی به معنای ایجاد زندگی بهتر است
کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن: بهزیستی به معنای ایجاد زندگی بهتر است
سفیر استرالیا در ایران از کانون معلولین بازدید کرد سفیر استرالیا در ایران از کانون معلولین بازدید کرد
سفیر استرالیا در ایران از کانون معلولین بازدید کرد

كانون معلولين توانا - پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران