معلولین درجامعه بدلیل محدودیت جسمی نسبت به دیگران سازنده ترند معلولین درجامعه بدلیل محدودیت جسمی نسبت به دیگران سازنده ترند
معلولین درجامعه بدلیل محدودیت جسمی نسبت به دیگران سازنده ترند
شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق وامید را دربین معلولین زنده کرده است شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق وامید را دربین معلولین زنده کرده است
شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق وامید را دربین معلولین زنده کرده است
معلول کسی است که ازفکر واندیشه  ی خود استفاده نکند معلول کسی است که ازفکر واندیشه ی خود استفاده نکند
معلول کسی است که ازفکر واندیشه ی خود استفاده نکند
شکوفایی در جامعه مدیون روشنفکری معلمان و مدیران است شکوفایی در جامعه مدیون روشنفکری معلمان و مدیران است
شکوفایی در جامعه مدیون روشنفکری معلمان و مدیران است
دانش آموزان با نیازهای ویژه در قزوین حمایت می شوند دانش آموزان با نیازهای ویژه در قزوین حمایت می شوند
دانش آموزان با نیازهای ویژه در قزوین حمایت می شوند
معلمان خلاق و توانا باید در مقطع ابتدایی بکار گرفته شوند معلمان خلاق و توانا باید در مقطع ابتدایی بکار گرفته شوند
معلمان خلاق و توانا باید در مقطع ابتدایی بکار گرفته شوند
بنیانگذار کانون معلولین توانا: ناآگاهی، مهمترین مانع تصویب لایحه حمایت از معلولان است بنیانگذار کانون معلولین توانا: ناآگاهی، مهمترین مانع تصویب لایحه حمایت از معلولان است
بنیانگذار کانون معلولین توانا: ناآگاهی، مهمترین مانع تصویب لایحه حمایت از معلولان است
معلولان بهترین مشاور و ایده پرداز برای مدیران هستند معلولان بهترین مشاور و ایده پرداز برای مدیران هستند
معلولان بهترین مشاور و ایده پرداز برای مدیران هستند
موسوی، به عنوان رییس جدید هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان استان انتخاب شد موسوی، به عنوان رییس جدید هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان استان انتخاب شد
موسوی، به عنوان رییس جدید هیات ورزش‌های جانبازان و معلولان استان انتخاب شد
بنیانگذار کانون توانا در نشست با رسانه‌های مازندران:  رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست بنیانگذار کانون توانا در نشست با رسانه‌های مازندران: رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست
بنیانگذار کانون توانا در نشست با رسانه‌های مازندران: رسانه، رسالت خود را بشناسد؛ وظیفه آشنایی مردم با حقوق اجتماعی به عهده رسانه‌هاست

كانون معلولين توانا پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران