رئیس بهزیستی کشور در بازدید از فیروز:  واحد فیروز الگویی برای اشتغال معلولان در کشور و جهان به شمار می رود رئیس بهزیستی کشور در بازدید از فیروز: واحد فیروز الگویی برای اشتغال معلولان در کشور و جهان به شمار می رود
رئیس بهزیستی کشور در بازدید از فیروز: واحد فیروز الگویی برای اشتغال معلولان در کشور و جهان به شمار می رود
کارآفرین برتر کشور:  با نیروهای معلول در یک واحد تولیدی نیز می توان موفق و الگو بود کارآفرین برتر کشور: با نیروهای معلول در یک واحد تولیدی نیز می توان موفق و الگو بود
کارآفرین برتر کشور: با نیروهای معلول در یک واحد تولیدی نیز می توان موفق و الگو بود
صبح امروز صورت گرفت؛  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارآفرین برتر کشور در زمینه اشتغالزایی معلولان تجلیل کرد صبح امروز صورت گرفت؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارآفرین برتر کشور در زمینه اشتغالزایی معلولان تجلیل کرد
صبح امروز صورت گرفت؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارآفرین برتر کشور در زمینه اشتغالزایی معلولان تجلیل کرد
بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد:  حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد: حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است
بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد: حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است
کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن:  بهزیستی به معنای ایجاد زندگی بهتر است کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن: بهزیستی به معنای ایجاد زندگی بهتر است
کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن: بهزیستی به معنای ایجاد زندگی بهتر است
سفیر استرالیا در ایران از کانون معلولین بازدید کرد سفیر استرالیا در ایران از کانون معلولین بازدید کرد
سفیر استرالیا در ایران از کانون معلولین بازدید کرد
سفیر استرالیا در فیروز:  داستان موفقیت فیروز را به گوش مردم کشورم خواهم رساند سفیر استرالیا در فیروز: داستان موفقیت فیروز را به گوش مردم کشورم خواهم رساند
سفیر استرالیا در فیروز: داستان موفقیت فیروز را به گوش مردم کشورم خواهم رساند
کانون معلولین توانا سرمایه‌داری الهی را تحقق بخشید کانون معلولین توانا سرمایه‌داری الهی را تحقق بخشید
کانون معلولین توانا سرمایه‌داری الهی را تحقق بخشید
شورای اسلامی شهر قزوین تخصیص ناوگان خدمات حمل‌ونقل به معلولان و جانبازان راتصویب کرد شورای اسلامی شهر قزوین تخصیص ناوگان خدمات حمل‌ونقل به معلولان و جانبازان راتصویب کرد
شورای اسلامی شهر قزوین تخصیص ناوگان خدمات حمل‌ونقل به معلولان و جانبازان راتصویب کرد
موسوی در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی:  راه خدااز میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است موسوی در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی: راه خدااز میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است
موسوی در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی: راه خدااز میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است

كانون معلولين توانا - پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران