پیام آنتونیو گوترش به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت ۲۰۱۷ پیام آنتونیو گوترش به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت ۲۰۱۷
پیام آنتونیو گوترش به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت ۲۰۱۷
بنیان‌گذار کانون توانا:توسعه پایدار در گرو مدیریت فکر و ایده است بنیان‌گذار کانون توانا:توسعه پایدار در گرو مدیریت فکر و ایده است
بنیان‌گذار کانون توانا:توسعه پایدار در گرو مدیریت فکر و ایده است
۵۰۰ معلول قزوینی نیازمند آژانس ویژه معلولان هستند ۵۰۰ معلول قزوینی نیازمند آژانس ویژه معلولان هستند
۵۰۰ معلول قزوینی نیازمند آژانس ویژه معلولان هستند
تشکل ۳جانبه برای طرح‌های معلولان در قزوین تشکیل شود تشکل ۳جانبه برای طرح‌های معلولان در قزوین تشکیل شود
تشکل ۳جانبه برای طرح‌های معلولان در قزوین تشکیل شود
بنیانگذار کانون  توانا:”معلولیت” عامل سازندگی و توان‌یابی در افراد است بنیانگذار کانون توانا:”معلولیت” عامل سازندگی و توان‌یابی در افراد است
بنیانگذار کانون توانا:”معلولیت” عامل سازندگی و توان‌یابی در افراد است
بنیانگذار کانون توانا: برکت‌محوری اساس فعالیت در مجموعه فیروز است بنیانگذار کانون توانا: برکت‌محوری اساس فعالیت در مجموعه فیروز است
بنیانگذار کانون توانا: برکت‌محوری اساس فعالیت در مجموعه فیروز است
نشست ماهانه خانه مشارکت مردم در سلامت استان قزوین با مدیران کانون توانا نشست ماهانه خانه مشارکت مردم در سلامت استان قزوین با مدیران کانون توانا
نشست ماهانه خانه مشارکت مردم در سلامت استان قزوین با مدیران کانون توانا
نگرش بنیانگذار کانون توانا نسبت به معلولیت قابل ارائه درعرصه های بین المللی است نگرش بنیانگذار کانون توانا نسبت به معلولیت قابل ارائه درعرصه های بین المللی است
نگرش بنیانگذار کانون توانا نسبت به معلولیت قابل ارائه درعرصه های بین المللی است
معلولین درجامعه بدلیل محدودیت جسمی نسبت به دیگران سازنده ترند معلولین درجامعه بدلیل محدودیت جسمی نسبت به دیگران سازنده ترند
معلولین درجامعه بدلیل محدودیت جسمی نسبت به دیگران سازنده ترند
شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق وامید را دربین معلولین زنده کرده است شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق وامید را دربین معلولین زنده کرده است
شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق وامید را دربین معلولین زنده کرده است

كانون معلولين توانا پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران