گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا
گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا
الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بازدید از کانون توانا: فعالیت کانون توانا موجب سربلندی نظام است الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بازدید از کانون توانا: فعالیت کانون توانا موجب سربلندی نظام است
الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بازدید از کانون توانا: فعالیت کانون توانا موجب سربلندی نظام است
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه ی گروه بهداشتی فیروز بازدید مقام معظم رهبری از غرفه ی گروه بهداشتی فیروز
بازدید مقام معظم رهبری از غرفه ی گروه بهداشتی فیروز
شهردار قزوین در بازدید از کانون توانا : مناسب‌ سازی شهری از تکالیف شهرداری‌ هاست شهردار قزوین در بازدید از کانون توانا : مناسب‌ سازی شهری از تکالیف شهرداری‌ هاست
شهردار قزوین در بازدید از کانون توانا : مناسب‌ سازی شهری از تکالیف شهرداری‌ هاست
پیام جناب آقای سید محمد موسوی بنیانگذار کانون معلولین توانا پیام جناب آقای سید محمد موسوی بنیانگذار کانون معلولین توانا
پیام جناب آقای سید محمد موسوی بنیانگذار کانون معلولین توانا
آغاز به کار ۲۰۰ نیروی جدید شرکت فیروز جشن گرفته شد آغاز به کار ۲۰۰ نیروی جدید شرکت فیروز جشن گرفته شد
آغاز به کار ۲۰۰ نیروی جدید شرکت فیروز جشن گرفته شد
از کارآفرینان حوزه معلولان حمایت می‌کنیم از کارآفرینان حوزه معلولان حمایت می‌کنیم
از کارآفرینان حوزه معلولان حمایت می‌کنیم
بنیانگذار کانون معلولین توانا: اشتغالزایی شرکت فیروز می‌تواند الگوی بخش صنعت باشد بنیانگذار کانون معلولین توانا: اشتغالزایی شرکت فیروز می‌تواند الگوی بخش صنعت باشد
بنیانگذار کانون معلولین توانا: اشتغالزایی شرکت فیروز می‌تواند الگوی بخش صنعت باشد
بازدید نماینده سفارت ژاپن از کانون توانا بازدید نماینده سفارت ژاپن از کانون توانا
بازدید نماینده سفارت ژاپن از کانون توانا
قائم مقام ریاست هیات مدیره کانون توانا تاکید کرد: آئین پاسداشت جهاد اشتغال، شکرانه توانایی معلولان در دنیای صنعت و اقتصاد قائم مقام ریاست هیات مدیره کانون توانا تاکید کرد: آئین پاسداشت جهاد اشتغال، شکرانه توانایی معلولان در دنیای صنعت و اقتصاد
قائم مقام ریاست هیات مدیره کانون توانا تاکید کرد: آئین پاسداشت جهاد اشتغال، شکرانه توانایی معلولان در دنیای صنعت و اقتصاد

كانون معلولين توانا پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران