۳۰۰ دانش‌آموز ممتاز میهمان چهارمین شب از مجموعه شب‌های جشنواره بیستم شدند ۳۰۰ دانش‌آموز ممتاز میهمان چهارمین شب از مجموعه شب‌های جشنواره بیستم شدند
۳۰۰ دانش‌آموز ممتاز میهمان چهارمین شب از مجموعه شب‌های جشنواره بیستم شدند
بابایی مطرح کرد:  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین آماده تخصیص ظرفیت‌های خود به معلولان است بابایی مطرح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین آماده تخصیص ظرفیت‌های خود به معلولان است
بابایی مطرح کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین آماده تخصیص ظرفیت‌های خود به معلولان است
صبح امروز صورت گرفت: بازدید بیش ۱۴۰ عضو افتخاری از مجتمع کارگاهی کانون توانا صبح امروز صورت گرفت: بازدید بیش ۱۴۰ عضو افتخاری از مجتمع کارگاهی کانون توانا
صبح امروز صورت گرفت: بازدید بیش ۱۴۰ عضو افتخاری از مجتمع کارگاهی کانون توانا
به همت کانون معلولین توانا برگزار می شود؛   بیستمین جشنواره تشویق دانش‌آموزان ممتاز به همت کانون معلولین توانا برگزار می شود؛ بیستمین جشنواره تشویق دانش‌آموزان ممتاز
به همت کانون معلولین توانا برگزار می شود؛ بیستمین جشنواره تشویق دانش‌آموزان ممتاز
سفیر استرالیا در کانون توانا:  کانون معلولین توانا از برجسته‌ترین سمن‌های ایران است سفیر استرالیا در کانون توانا: کانون معلولین توانا از برجسته‌ترین سمن‌های ایران است
سفیر استرالیا در کانون توانا: کانون معلولین توانا از برجسته‌ترین سمن‌های ایران است
نشریه الکترونیک پیک توانا – شماره ۲ نشریه الکترونیک پیک توانا – شماره ۲
نشریه الکترونیک پیک توانا – شماره ۲
زرآبادی در بازدید از کانون توانا:  معلولان مطالبه‌گر باشند پرداخت سهم بیمه کارفرما نیازمند نظارت است زرآبادی در بازدید از کانون توانا: معلولان مطالبه‌گر باشند پرداخت سهم بیمه کارفرما نیازمند نظارت است
زرآبادی در بازدید از کانون توانا: معلولان مطالبه‌گر باشند پرداخت سهم بیمه کارفرما نیازمند نظارت است
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:  کانون توانا هدفی جز خدمت‌رسانی معلولان ندارد معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کانون توانا هدفی جز خدمت‌رسانی معلولان ندارد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: کانون توانا هدفی جز خدمت‌رسانی معلولان ندارد
در اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی مطرح شد؛  عملکرد سازمان بهزیستی با رسالت اصلی آن فاصله زیادی دارد  انزوای معلولان نتیجه ضعف مدیریتی مسئولان است در اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی مطرح شد؛ عملکرد سازمان بهزیستی با رسالت اصلی آن فاصله زیادی دارد انزوای معلولان نتیجه ضعف مدیریتی مسئولان است
در اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی مطرح شد؛ عملکرد سازمان بهزیستی با رسالت اصلی آن فاصله زیادی دارد انزوای معلولان نتیجه ضعف مدیریتی مسئولان است
مدیران روابط عمومی‌، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه‌ها هستند مدیران روابط عمومی‌، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه‌ها هستند
مدیران روابط عمومی‌، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه‌ها هستند

كانون معلولين توانا پایگاه جامع اطلاع رسانی معلولان ایران