پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان همدان / استخر

سیفیه

آدرس: همدان- ملایر- پل جانبازان-ایستگاه بربری- استخر سیفیه

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست