پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان خراسان شمالی

استان خراسان شمالی / فیزیوتراپی

مهرگان اطلاعات بیشتر

آدرس: آش خانه خیابان شهید هاشمی نژاد جنب شهرداری طبقه همکف تلفن تماس: ۰۵۸۵۴۲۲۷۵۰۱

استان خراسان شمالی / فیزیوتراپی

دی اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان شمالی خیابان شریعتی جنوبی کوچه شهید محمدزاده زیرزمین مجتمع پارسیان تلفن تماس: ۰۵۸۴۲۲۳۷۴۱۳

استان خراسان شمالی / فیزیوتراپی

قائم اطلاعات بیشتر

آدرس: بجنورد مخابرات کوچه قنادی لاله طبقه زیرزمین تلفن تماس: ۰۵۸۴۲۲۴۵۸۶۶

استان خراسان شمالی / بینایی سنجی

نفیس اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان شمالی - بوجنورد خ طالقانی غربی تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۶۷۰۷

استان خراسان شمالی / بینایی سنجی

بینایی سنجی اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان شمالی - خ شریعتی ک ۲۳ طبقه دوم تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۲۱۵۹۵

استان خراسان شمالی / بینایی سنجی

طیف اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان شمالی- خ شریعتی جنوبی کوچه دکتر حکمتی مجتمع یاشور تلفن تماس: ۰۵۸۳۲۲۲۴۰۰۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست