پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان مرکزی
استان مرکزی
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان مرکزی

استان مرکزی / کار درمانی

شفا اطلاعات بیشتر

آدرس: اراک- خ شهید بهشتی کوچه پشت پاساژ اسلام ساختمان گل برگ تلفن تماس: ۰۸۱۳۲۲۳۳۴۰۳

استان مرکزی / شنوایی سنجی

شفا اطلاعات بیشتر

آدرس: اراک- خ شهید بهشتی کوچه پشت پاساژ اسلام ساختمان گل برگ تلفن تماس: ۰۸۱۳۲۲۳۳۴۰۳

استان مرکزی / گفتار درمانی

آوا اطلاعات بیشتر

آدرس: اراک- میدان ولی عصر ابتدای خ امام خ پیروزی کوچه پاک بدر تلفن تماس: ۰۸۱۳۲۲۲۸۹۴۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست