پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان کردستان
استان کردستان
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان کردستان

استان کردستان / استخر

شهدای گمنام اطلاعات بیشتر

آدرس: بیجار گروس- بلوار امام- کوچه آموزش وپرورش-استخر شهدای گمنام تلفن تماس: ۰۸۷-۳۸۲۳۵۱۵۱

استان کردستان / سینما

بهمن اطلاعات بیشتر

آدرس: سنندج-ابتدای خیابان فردوسی-پردیس سینمایی بهمن تلفن تماس: ۰۸۷۳۳۲۹۰۹۲۲

استان کردستان / سینما

شیدا اطلاعات بیشتر

آدرس: کردستان-سنندج-خیابان طالقانی تلفن تماس: ۰۸۷-۳۳۱۶۶۰۵۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست