پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان کرمان
استان کرمان
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان کرمان

استان کرمان / استخر

اشکان اطلاعات بیشتر

آدرس: کرمان- بلوار هوانیروز-غدیر۲-لاله شمالی- لاله۴ تلفن تماس: ۰۳۴-۳۲۸۱۱۷۴۰

استان کرمان / استخر

مروارید اطلاعات بیشتر

آدرس: کرمان- خیابان شهید قرنی-روبروی بیمارستان باهنر تلفن تماس: ۰۳۴-۳۲۲۲۰۷۱۸

استان کرمان / استخر

لاله اطلاعات بیشتر

آدرس: کرمان- خیابان ابوحامد-روبروی بیمارستان مهرگان تلفن تماس: ۰۳۴-۳۲۲۶۰۳۴۱

استان کرمان / فیزیوتراپی

سینا اطلاعات بیشتر

آدرس: رفسنجان خیابان مدرس کوچه شماره ۷ طبقه همکف تلفن تماس: ۰۹۳۱۵۲۳۱۴۸۰-۰۹۱۳۳۹۱۱۳۷۶

استان کرمان / فیزیوتراپی

فیزیوتراپی الیتام اطلاعات بیشتر

آدرس: کرمان خیابان استقلال نبش کوچه نهم ساختمان پزشکان بوعلی طبقه زیرزمین تلفن تماس: ۰۳۴۱۲۴۷۸۳۹۰

استان کرمان / فیزیوتراپی

فجر اطلاعات بیشتر

آدرس: کرمان خیابان ابوحامد بیمارستان مهرگان طبقه سوم کلینیک فجر تلفن تماس: ۰۳۴۱۲۲۶۸۸۳۵

استان کرمان / فیزیوتراپی

رازی اطلاعات بیشتر

آدرس: مرکز رازی کرمان خیابان بهار کوچه شماره ۲طبقه همکف تلفن تماس: ۰۳۴۱۲۴۳۸۵۵۵

استان کرمان / فیزیوتراپی

شفا اطلاعات بیشتر

آدرس: کرمان خیابان استقلال کلینیک استقلال مرکز فیزیوتراپی شفا تلفن تماس: ۳۴۱۲۴۵۱۰۰۳

استان کرمان / فیزیوتراپی

فرهنگیان اطلاعات بیشتر

آدرس: خیابان قرنی چهارراه بهداری فرهنگیان تلفن تماس: ۰۹۱۳۳۴۲۸۷۰۷-۰۳۴۱۲۲۳۳۵۸۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست