پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان کهگیلویه بویر احمد
استان کهگیلویه بویر احمد
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان کهگیلویه بویر احمد

استان کهگیلویه بویر احمد / سینما

قدیر اطلاعات بیشتر

آدرس: شهر کرد تقاطع بلوار فارابی وکاشانی-سینما قدیر تلفن تماس: ۰۳۸۳۳۳۳۴۱۴۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست