پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آتیه

آدرس: اهواز، کیانپارس، نبش خیابان میهن غربی، برج پزشکی اهواز، طبقه ششم

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۸۷۲۹۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست