پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان آذربایجان غربی / استخر

آرام

آدرس: ارومیه- خیابان مافی- بغل دانشگاه علمی کاربردی آفاق- زیر زمین مبل اسیا

تلفن تماس: ۰۴۴-۳۲۲۴۹۳۸۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست