پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آرمان

آدرس: اهواز، کیانپارس، خیابان ۱۳ غربی مجتمع پزشکی آرمان طبقه ۴

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۳۸۰۷۸۹ / ۰۶۱۳۳۳۸۰۵۲۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست