پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / فیزیوتراپی

آرنا

آدرس:  مشهد بلوار پیروزی میدان هاشمی

تلفن تماس:  ۰۵۱۳۸۸۳۲۱۲۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست