پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آریا

آدرس: بهبهان ميدان مراحل به سمت بيدبلند روبروي گالري فرش رحيمي

تلفن تماس: ۶۱-۵۲۸۲۲۱۵۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست