پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

آریا

آدرس: قزوين – خ فردوسي – بالاتراز سه راه شهرداري

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۲۲۴۱۱۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست