پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان گیلان / فیزیوتراپی

آریان

آدرس: رشت حاجی اباد خیابان انقلاب ساختمان پزشکان گاندی

تلفن تماس: ۰۱۳۱۲۲۲۴۰۷۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست