پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سیستان و بلوچستان / فیزیوتراپی

آریا

آدرس: زاهدان خیابان مدرس نبش مدرس ۷ طبقه اول همکف(بدون پله)

تلفن تماس: ۰۵۴۱۲۴۱۳۰۱۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست