پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آرین

آدرس:  اهواز، خیابان نادری، بین فردوسی و حافظ، مجتمع بزرگ نادری

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۳۱۲۹۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست