پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آزادگان

آدرس: اهواز بني هاشم خشاياركوي انقلاب چهارراه زينب بين زينب و سروش

تلفن تماس: ۶۱ –۳ ۳۷۷۷۷۸۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست