پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آهنگ

آدرس:  اهواز، کوی ملت، خیابان ۱۸ اقبال بین خیابان مهر و عامری

تلفن تماس: ۰۶۱۳۴۴۸۰۱۸۴ / ۰۶۱۳۴۴۶۶۰۶۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست