پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / شنوایی سنجی

آوا

آدرس: اهواز- خ نادری خیابان کتان باف جنوبی مجتمع پزشکی ایران زمین

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۳۸۲۷۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست