پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / فیزیوتراپی

 ابراهیم زاده

آدرس:  بین خواجوی ۲۵ و ۲۷ ساختمان پزشکان حکیم روبروی مسجد امام صادق

تلفن تماس: ۰۵۱۳۷۴۲۸۲۱۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست