پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان سمنان / سینما

ابریشم

آدرس: سمنان- گرمسار بلوار شهید بهشتی-نبش خیابان تختی

تلفن تماس: ۰۲۳-۳۴۲۲۳۶۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست