پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

ابن سینا

آدرس: قزوين – خ هلال احمر – ساختمان پزشكان مركزي

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۲۲۶۹۶۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست