پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ابوذر

آدرس:  اهواز، زیتون کارمندی، خیابان زاویه نبش بلوار پاسداران

تلفن تماس: ۰۶۱۳۴۴۴۹۰۳۰ / ۰۶۱۳۴۴۳۳۰۵۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست