پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان اصفهان / استخر

ابوذر

آدرس: اصفهان- پل ابوذر-خیابان ابوذر

تلفن تماس: ۰۳۱-۳۲۳۶۹۰۲۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست