پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ابوریحان

آدرس: خوزستان. بندرامام خمینی.بلوکیا . خ نواب ۱غربی . مجتمع حاج خسروی . طبقه اول .

تلفن تماس: ۹۱۶۹۵۰۴۶۶۳-۶۱۵۲۲۳۱۵۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست