پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

اتیه

آدرس: گتوند خبابان امام خمینی (ره) روبروی بانک صادرات مجتمع کلانترطبقه همکف

تلفن تماس: ۶۱۳۶۳۲۶۷۲۵-۹۳۳۲۷۶۷۲۴۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست