پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ارتش(۵۷۸)

آدرس: اهواز پل لشكربيمارستان ۵۷۸لشكر۹۲زرهي

تلفن تماس: ۶۱ –۳ ۳۳۳۰۰۵۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست