پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

اردیبهشت

آدرس:  اهواز، کوروش، خیابان ۲ دانیال، پلاک ۲

تلفن تماس: ۶۱-۳۴۴۶۲۱۰۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست