پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمان / استخر

اشکان

آدرس: کرمان- بلوار هوانیروز-غدیر۲-لاله شمالی- لاله۴

تلفن تماس: ۰۳۴-۳۲۸۱۱۷۴۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست