پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

اکسین

آدرس: اهواز -کیان اباد خ ۱۸شرقی پلاک ۲۹

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۳۷۱۹۳۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست