پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

التیام اهواز

آدرس: کیانپارس، فلکه دوم خیابان مردادشرقی روبروی دفتر بیمه آتیه سازان حافظ پلاک ۲۲

تلفن تماس: ۰۶۱۳۳۳۳۴۵۰۰ / ۰۹۱۶۵۰۶۰۶۲۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست