پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / استخر

المپیک

آدرس: شیراز - استخر المپیک-دروازه قرآن-کنار پارک لوناپارک با مدیریت آقای جوانفرد ۰۹۳۳۵۶۶۹۳۲۲

تلفن تماس: ۰۷۱۳۲۲۷۰۲۷۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست