پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان کرمانشاه / استخر

الهیه

آدرس: کرمانشاه - ورودی الهیه

تلفن تماس: ۰۸۳-۳۸۲۷۵۸۷۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست